Birkeland Maskinentreprenør AS påtar seg alt innen grunnarbeider på så vel større som mindre jobber. Har datterselskapet Birkeland & Tyse Bergsprenge AS, samt BJ Kran & Transport AS. Sistnevnte selskap disponerer fire kranbiler og utfører alt innen kraning og transport.

Birkeland Maskinentreprenør AS har en stor og moderne maskin- og utstyrspark med blant annet 14 gravemaskiner, tre tippsemier, dumpere og hjullastere. Egen knuseavdeling besørger alt av ferdigvarer. 

Selskapet har per dags dato 28 ansatte og omsatte i 2013 for 65 millioner kroner.