AF Anlegg Havn, en del av AF Gruppen AS, har utført arbeidet som nå er sluttført.

Kaien som er bygget er på 80X30 meter og er konstruert for å kunne håndtere høy belastning. Kaien er bygget med 100 tonns punkttrykk pr m2, 10 tonn/m2 jevn belastning og et akseltrykk på 110 tonn. Det betyr i praksis at selve kaidekket kan belastes med 24000 tonn.

Arbeid med å klargjøre et havneareal på i overkant av 30 000 m2 startes nå opp. Gismarvik Havn har mulighet for å bygge totalt ca. 900m med kailinje og havnearealene kan bygges ut til ca 160.000 m2.

LES FLERE SAKER OM HAUGALAND NÆRINGSPARK