Prosjektet har fått navnet RogAlliansen. De seks er Eigersund Næring og Havn KF, Haugaland Næringspark AS, Karmsund havnevesen IKS, Risavika Havn AS, Sandnes Havn KF og Stavangerregionen Havn IKS.

Rapporten er en dokumentasjon av prosjektets fase 1, der hovedfokus har vært hvilke områder man skal samarbeide innenfor, hvorfor man bør starte et havnesamarbeid, og sammenhengen mellom tiltak og mål. Det vil i en eventuell neste fase bli gått mer inngående inn i hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Rapporten er utarbeidet av Civitas AS ved Gaute Taarneby. Hovedkontakt-personer i RogAlliansen har vært Merete Eik i Stavangerregionen Havn og Thor Thingbø i Sandenes Havn. I tillegg til nevnte har David Ottesen i Risavika Havn, Tore Gautesen i Karmsund Havn, Lars Kolnes i Eigersund Havn og Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark inngått i en styringsgruppe.

Prosjektet fremstår som både innovativt og banebrytende, og kan sette standard for andre havner.

Rogalliansen Rapport 310815