Dette gir mulighet til å bygge opp en rigghavn i vår region. GMC har stor tro på vekst i riggservicemarkedet og en satsing her vil kunne medføre en betydelig vekst for selskapet i årene som kommer.

Satsningen på Gismarvik vil ikke innbefatte opphogging.

Se hele pressemeldingen her