Haugaland Næringspark har inngått avtale med Asco Norge om bruk av Gismarvik Havn i forbindelse med et prosjekt Asco har med Statoil. Prosjektet omfatter transport og håndtering av olje- og gassrør til Gudrun-utbyggingen i Nordsjøen. Transporten vil går fra Leith i Storbritannia til Haugaland Næringspark/Gismarvik Havn. 

Arbeidet startet i februar 2012, og i bildet ovenfor ser du 
Wilson Brugge og starten på lossingen av rør ved Gismarvik Havn 4. februar 2012.  

ASCO Norge AS driver olje- og forsyningsbaser for oljeindustrien. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Selskapet har baser i Sola Havn utenfor Stavanger, i Farsund, Kristiansund og Sandnessjøen, i tillegg til samarbeidsavtaler med Haugaland Næringspark og Mongstad base. Selskapet har 110 ansatte og en omsetning på 300 millioner pr år. Eies av ASCO Group. 

LES FLERE SAKER OM HAUGALAND NÆRINGSPARK