Arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø entrer en ny fase i regi av RogAlliansen.

 

RogAlliansen består av Risavika Havn AS, Karmsund Havn IKS, Sandnes Havn KF, Stavangerregionen Havn IKS og Haugaland Næringspark/Gismarvik Havn, samt Egersund Næring og Havn KF.

 

Prosjektets hovedfokus er hvordan havnesamarbeid kan bidra til å oppnå nasjonale målsetninger om å flytte gods fra vei til sjø (Lenke til rapport her).

 

Fase to, som skal være avsluttet i juni 2016 skal analysere og konkretisere hvilke områder som kan omfattes av et samarbeid og hvilken betydning en slikt samarbeid kan å ha for å nå målet om mer gods over fra vei til sjø. Det må tidlig i prosjektfasen foretas en prioritering av områdene basert på markedets og havnenes egne vurderinger slik at ressursene i prosjektet kan brukes hvor det antas å gi best effekt.

 

Vi søker en prosjektleder for dette arbeidet som, i tett samarbeid med styringsgruppen som består av lederne i de deltakende havner og representant fra Samferdselsdepartementet, tar ansvaret for at prosjektet (lenke til beskrivelsen) leveres innenfor avsatt tid og budsjett.

 

Viktige seleksjonskriterier er sterk lagledelse, i stand til å beskrive klare målsetninger innenfor de enkelte områdene og evne og erfaring med å stimulere og engasjere de forskjellige gruppene som skal delta i arbeidet.

 

God kunnskap innen gjennomføring av markedsanalyser for sjøtransport vil være av betydning for vårt valg av prosjektleder.

 

For ytterligere informasjon vennligst henvend deg til:

Tore Gautesen, Havnedirektør Karmsund Havn IKS

Telefon 92 22 60 97
E-post Tore.Gautesen@karmsund-havn.no

David Ottesen, Adm. Dir. Risavika Havn AS Telefon 95 49 50 40
E post david.ottesen@risavika.no

 

Er du interessert melder du dette inn skriftlig elektronisk til Tore.Gautesen@karmsund-havn.no

 

Svarfrist 12. oktober 2015