Pumpeledninger på land og i Førresfjorden skal tilknyttes anlegget.
Betongarbeidene er så vidt kommet i gang. Anlegget skal stå ferdig i løpet av 2016.