GMC er gjennom selskapet GMC Marine Partner en erfaren baseoperatør med flere lokasjoner i Stavanger-regionen. Nå kan GMC også tilby sine krevende kunder nye og fremtidsrettede arealer i Haugesund-regionen.

– Hele industrien står foran store oppgaver og nye utbygginger på sokkelen utenfor Vestlandet. Vi tror at behovet for offshorebaser øker. GMC vil være i forkant av utviklingen. For oss er en base i Gismarvik et strategisk trekk, forteller adm. direktør i GMC Marine Partner, Olav Anders Stople.

GMC kan tilføre Gismarvik ny aktivitet og nye arbeidsplasser. I sine planer har selskapet tatt høyde for opp mot 50 arbeidsplasser og en omsetning som kan passere 100 millioner de neste to-tre årene.

For næringsparken på Haugalandet er intensjonsavtalen med GMC en bekreftelse på at satsingen i Gismarvik gir resultater.

– Vi er glade for å ha fått med GMC, en aktør som kan utvikle Gismarvik Havn på flere måter, sier adm. direktør Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark i en kommentar.

Fakta om GMC
GMC-gruppen er et lokaleid industrikonsern i Stavanger, etablert i 1973, med fokus på skip, rigger og offshoreinstallasjoner. Konsernet består av åtte selskap som tilbyr sammenhengende tjenester til offshore og maritim industri.

Selskapene er GMC Maritime, GMC Engineering, GMC Yard, GMC HVAC, GMC Elektro, GMC Shipping, GMC Fire & Safety og GMC Marine Partner.

GMC Marine Partner (tidligere GMC Hinna Base AS), tilbyr skipsagenttjenester, forsyningsledelse, mobiliserings- og demobiliseringstjenester og baseoperasjoner. Selskapet tilbyr også utleie og operasjon av ankrings- og marint prosjektutstyr. Les mer på www.gmc.no

Fakta om Haugaland Næringspark
Haugaland Næringspark (HNP) er et heleid selskap av Haugaland Kraft. HNP skal være regionens felles virkemiddel for å skape industriell vekst og utvikling for framtiden på Haugalandet. Gismarvik Havn er ny offshorebase samt flerbrukshavn for Vestlandet, sentralt beliggende mellom Stavanger og Bergen. Les mer under "Om oss".

Kontaktpersoner
• GMC: Adm. direktør Olav Anders Stople, GMC Marine Partner AS, telefon 977 64 155, e-post olav.stople@gmc.no
• Haugaland Næringspark: Adm. direktør Gunnar Stakkestad, 982 37 052, e-post gst@haugaland-park.no

Bildemateriell
Foto 1 i karusell: GMC vil flytte aktivitet blant annet fra GMC Marine Partners base i Jåttåvågen til Haugaland Næringspark i Gismarvik. Foto: GMC.
Foto 2 i karusell: Signering av intensjonsavtalen. Fra venstre: Olav Anders Stople, GMC – Olav Linga og Gunnar Stakkestad, HNP. Foto: HNP

Se også presserom/bildebank, eller kontakt Gunnar Stakkestad.