Høsten 2013 ble totalt 83 regioner rangert av NHO på bakgrunn av blant annet sterkest arbeidsmarked, høyest kompetansenivå og best økonomisk grunnlag for befolkningsvekst.  Her havnet Haugesundregionen på 10. plass over de beste næringsregionene i Norge.

Regionen ligger sentralt plassert på Vestlandet, mellom Bergen og Stavanger. Kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Utsira, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal blir ofte omtalt som en del av Haugesundregionen.

God befolkningsvekst
Haugesundregionen teller i dag ca. 150.000 innbyggere. Gjennomsnittlig befolkningsvekst i regionen har de senere år ligget på rundt 2 prosent, og prognoser tilsier fortsatt vekst de nærmeste tiårene. Tar en i tillegg hensyn til anslått befolkningsvekst i resten av Rogaland samt Hordaland, vil denne delen av Vestlandet ha den største veksten her til lands med unntak av Oslo. 

Næringsliv og arbeidskraft
Tilgang på arbeidskraft, leverandører og samarbeidspartnere med riktig kompetanse er sentralt ved valg av lokalisering. Regionen har en rekke bedrifter som er ledende på sine områder og har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft med lang industriell erfaring og spisskompetanse.

Næringslivet i regionen omsetter for rundt 300 milliarder kroner. Hovednæringer er leverandørindustri offshore, maritime næringer, prosessindustri, gass- og energirelatert industri, samt næringsmiddelindustri. Handelsvirksomheten står svært sterkt i regionen. Av større bedrifter som er etablert i Haugesundregionen, kan nevnes Statoil KårstøNorsk Hydro Karmøy, Aibel, Deep Ocean, TechnipWestconEramet, Solstad, Eidesvik og Østensjø.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Hallvard Ween, har uttalt følgende om næringslivet i fylket:

«Rogaland har et moderne og konkurransedyktig næringsliv med et høyt teknologisk nivå og med internasjonale aktører. Også i fremtiden vil Rogaland være et av landets viktigste industrifylker. Hovedklyngene energi, maritim, landbruk og fiske/havbruk har skapt sterke og utfordrende lokale markeder for IKT-næringen og finansnæringen, slik at også disse er løftet frem teknologisk og kunnskapsmessig og er blitt ledende innenfor tilsvarende segmenter».

Pris og tilgjengelighet
Haugesundregionen er svært konkurransedyktig når det gjelder pris både på privat- og næringseiendom, og med korte avstander til alt du trenger. Med åpningen av den nye T-forbindelsen som binder sammen kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær, er kjøretiden betydelig redusert internt i regionen.

Fra Haugesund Lufthavn Karmøy er det mange daglige flyruter til Oslo og Bergen. I tillegg går det direktefly til London, Alicante, København, Bremen, Pisa, Rhodos og Lanzarote, for å nevne noen. Lufthavnen er Vestlandets lavprisflyplass, og Ryanair legger stadig til nye ruter herfra.

Utdanning og kompetanse
Høgskolen Stord Haugesund (HSH) er en regional høyskole med omlag 3000 studenter. Her tilbys grunnutdanninger på bachelor- og masternivå, samt et bredt utvalg av etter- og videreutdanninger. Gjennom sitt fagmiljø driver også HSH med flere forsknings- og utviklingsprosjekter. HSH samarbeider tett med næringslivet i regionen.

Haugesundregionen ligger i tillegg sentralt plassert i forhold til universitetene i Stavanger og Bergen. 

Rikt familie- og kulturliv
Kulturopplevelser, uteliv og et rikt fritidstilbud preger også regionen. Sentralt står Sildajazzfestivalen og Den Norske Filmfestivalen. I tillegg er det et stort tilbud innen konserter, teater og andre kulturopplevelser. Området byr på historiske opplevelser, spesielt fra Vikingtiden og samlingen av Norge til ett rike.

Natur og friluftsliv
Haugesundregionen byr på vakker og svært variert natur med rike muligheter for friluftsliv. Her møter du storhavet i all sin kraft, innbydende strender, holmer og skjær, fjorder, elver, vann, skog og fjell i skjønn forening. Folgefonna Nasjonalpark verner om vår tredje største isbre. Området er kjent for sin dramatiske og vakre natur, og er et av landets viktigste turistmål.