Haugaland Næringspark legger i utgangspunktet opp til salg av tomteareal. Det vil allikevel være anledning til å inngå leieavtale på arealer dersom det er ønskelig. 

I Gismarvik Havn vil det kun være aktuelt med leie av areal og kai.
Haugaland Næringspark har også kontorfasiliteter til leie. 

Ta kontakt for uforpliktende befaring i næringsparken.

For avtale om kjøp eller leie, ta kontakt med daglig leder Tiril Fjeld på telefon 40482788 eller tiril.fjeld@haugaland-park.no