I samarbeid med TV Haugaland og Iversen Skogen Reklamebyrå laget vi en reklamefilm fra næringsparken for å vise frem de gode mulighetene som ligger her for potensielle tomtekjøpere. 
 
Vi laget «Fremtiden starter nå»-kampanjen, som bygger på at Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup har fortjent sine plasser på sokkelen. Deres nytenkning statuerte eksempler til etterfølgelse, og vi forvalter fremdeles arven de etterlot. I kampanjen laget vi reklamefilm, radioreklame, print- og digitale annonser i samme innpakning. 
 
Haugaland Næringspark er klar for å ta i mot framtidsretterede virksomheter innen petroleum, offshore, maritime miljø, prosessindustri, service og transport. 
 
Filmen vår ruller på skjermene på lokale ferjer, flyplasser og TV.