Gismarvik HavnSom følge av knapphet på arealer i Stavangerregionen søker aktørene nordover.

Les mer i annonsen fra Dagens Næringsliv her.