PRESSEMELDING 10. juni 2010:

Haugaland Næringspark AS har i dag inngått avtale om bygging av Gismarvik Havn, Fase 1, Entreprise på flerbrukskai. Kaien er en dypvannskai med seilingsdybde 16,5 m.

Haugaland Næringspark AS er 100% eid av Haugaland Kraft og er et regionalt samarbeid om industrietablering mellom de 7 eierkommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira.

Kontrakten er tildelt AF Anlegg Havn, en del av AF Gruppen AS. Verdien av kontrakten er i underkant av NOK 30 millioner + mva. Kontrakten er en del av investeringene i Gismarvik Havn, Fase 1 som beløper seg til ca NOK 65 millioner + mva.
Arbeidene med bygging av kaien starter i august 2010. Ferdigstillelse er beregnet til 15.10.2011. Kaien som skal bygges har en størrelse på 80 + 30 m kailinje. Kapasiteten på kaien vil være en av de høyeste i regionen. Kaien bygges med 100 tonns punkttrykk pr m2, 10 tonn/m2 jevn belastning. Det betyr i praksis at selve kaidekket kan belastes med 24000 tonn. Havneareal som blir klargjort i Fase 1 er på mellom 30 – 40.000 m2.Gismarvik Havn har en framtidig mulighet til å bygge over 900m med kailinje. Havnearealene vil i framtiden kunne bygges ut til ca 160.000 m2.

AF sin uttalelse vedrørende oppdraget:

AF Anlegg Havn har drevet havnerelatert virksomhet siden i 1997, og det har i løpet av denne perioden blitt utført nærmere 100 store og små prosjekter. Omsetningsmessig startet vi med beskjedne 37 mill første året, og omsetningen har vokst jevnt med en foreløpig topp i fjor på 520 millioner.

Markedet har stagnert noe, og årets omsetning vil være lavere enn i fjor.I et noe vanskeligere markedet er avtalen med Haugeland Næringspark as en kjærkommen tilvekst til ordreporteføljen, og vi ser frem til å stifte bekjentskap med en for oss ny kunde.

Vi har i løpet av avdelingens levetid hatt mange flergangskunder, noe som skulle tilsi at vårt slag ord " Til å stole på " kan bekreftes av våre kunder, og vi håper således at også denne kontrakten kan gi oss et kundeforhold utover den avtalen vi har inngått.