Gismarvik Havn er en del av Haugaland Næringspark. Havnen ligger skjermet til ytterst i Førresfjorden, nær til Nordsjøen og det europeiske markedet. Her bygges et moderne havneanlegg tilrettelagt for å møte fremtidens behov for kapasitet samt ivaretakelse av miljø.

En full utbygging av anlegget ut fra dagens forutsetninger, vil innebære inntil 900 meter kailinje og et totalt lagerareal på rundt 160 dekar.

Sikkerhet og sikring
Haugaland Næringspark skal alltid være oppgradert og forberedt på de sikkerhetsmessige utfordringer som kan oppstå under arbeidet med å utvikle næringsparken på Gismarvik. Så langt har alle aktiviteter blitt utført uten en eneste fraværsskade. Det er vi stolt over.

Gismarvik Havn er en ISPS-sertifisert havn, og det legges stor vekt på å utvikle gode rutiner og systemer for å ivareta sikkerhet og sikring i forbindelse med all havneaktivitet.