Haugaland Næringspark inngikk i Februar 2015 en avtale med GMC Maritime AS om operatørskap i Gismarvik Havn. GMC er et Stavangerbasert industrikonsern med tilbud innen mange disipliner i maritim sektor. GMC Maritime AS leverer alle typer basetjenester inkludert logistikk, lagring, transport og kran, samt tjenester knyttet til gjennomføring av prosjekter som mobilisering/demobilisering av fartøyer og utstyrsutleie. I tillegg utfører vi skipsagenttjenester, herunder innklarering av fartøy, los bestilling, toll-klarering av utstyr, mannskapsbytte og innkjøpsassistanse i forbindelse med anløp.

Kontakt havneoperatør
Spørsmål vedrørende vilkår for bruk av Gismarvik Havn rettes til GMC Maritime AS ved Odd Brekne Hamre (08:00 – 16:00).

 

GMC Maritime AS

Gismarvik Base

Havnevegen 390

5570 Aksdal

 

Odd Brekne Hamre

Project Manager

Telefon : +47 97650192

e-mail : odd.hamre@gmc.no

Web: www.gmc.no