Haugaland Næringspark inngikk i Februar 2015 en avtale med GMC Maritime AS om operatørskap i Gismarvik Havn. GMC er et Stavangerbasert industrikonsern med tilbud innen mange disipliner i maritim sektor. GMC Maritime AS leverer alle typer basetjenester inkludert logistikk, lagring, transport og kran, samt tjenester knyttet til gjennomføring av prosjekter som mobilisering/demobilisering av fartøyer og utstyrsutleie. I tillegg utfører vi skipsagenttjenester, herunder innklarering av fartøy, los bestilling, toll-klarering av utstyr, mannskapsbytte og innkjøpsassistanse i forbindelse med anløp.

Kontakt havneoperatør
Spørsmål vedrørende vilkår for bruk av Gismarvik Havn rettes til GMC Maritime AS ved Odd Brekne Hamre.

 

GMC Maritime AS

Gismarvik Base

Havnevegen 390

5570 Aksdal

 

Odd Brekne Hamre

Project Manager

Telefon : +47 97650192

e-mail : odd.hamre@gmc.no

Web: www.gmc.no