1. Utvikling og status

  Haugaland Næringspark AS (HNP) ble etablert i 2001 av kommunene Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund med det formål å forestå etablering og utvikling av gassbasert og annen industri, samt næringsvirksomhet. Les mer
 2. Regionalt samspill

  Haugaland Næringspark AS er et datterselskap til Haugaland Kraft AS. Haugaland Kraft sine sju eierkommuner samarbeider om å tilrettegge arealer og infrastruktur for morgendagens industri. Med andre ord et flott eksempel på regionalt samspill. Les mer
 3. Beliggenhet og kart

  Norge og Vestlandet har en strategisk plassering langs Nordsjøen, med lange tradisjoner og kontakt til kontinentet. Haugaland Næringspark ligger midt i smørøyet i den nye samferdselsstrukturen på Sør-Vestlandet langs E39 mellom Stavanger og Bergen. Les mer
 4. Vår målsetting

  Næringsparken på Gismarvik skal være et foretrukket alternativ for etablering av areal- og energikrevende industri med hovedvekt på petroleumsrelatert virksomhet. Gismarvik Havn er en del av næringsparken, og blir ny offshorebase og flerbrukshavn på Vestlandet. Les mer
 5. Organisasjon

  Haugaland Næringspark AS (HNP), er et heleid datterselskap av Haugaland Kraft AS, som igjen er eid av sju kommuner i Haugesundregionen. Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft, er styreleder i HNP AS. Gunnar Stakkestad er administrerende direktør. Les mer
 6. Presserom

  Her finner du kontaktinformasjon, portrettfoto, logo, pressemeldinger og medieoppslag tilknyttet Haugaland Næringspark. Les mer
 7. Aktuelt om næringsparken

  Les mer
 8. Arkiv – alle saker om Haugaland Næringspark

  Her samler vi alle utvalgte oppslag og nyheter om Haugaland Næringspark. Les mer