Næringsparken ligger på Gismarvik i Tysvær kommune i Rogaland. Avkjøring fra E39 på Mjåsund, og inn på fylkesvei 47. Veien er skiltet til Haugaland Næringspark og Gismarvik Havn. 

Se kart og kjørebeskrivelse på Gule sider

Med åpningen av T-forbindelsen høsten 2013, ligger næringsparken på Gismarvik nå helt sentralt i Haugesundregionen, bare 10 minutters kjøring fra Hydro Karmøy og vel 15 minutter fra Haugesund sentrum og Haugesund Lufthavn, Karmøy.

Når Rogfast står ferdig i 2023, vil kjøretiden til Stavanger reduseres til 45 minutter. Ny og forbedret trase langs E 134 til Oslo vil i tillegg forkorte kjøretiden østover betydelig – det samme til Bergen og videre nordover når Hordfast etter hvert er på plass. Næringsparken på Gismarvik vil da få en unik beliggenhet i nasjonal sammenheng.

Selskapet har kontorer i Haugesund samt kontorer og møtelokaler på Gismarvik. 

Koordinater Gismarvik Havn: N 59° 19.370’, E 5°23, 370’