Vi hjelper gjerne journalister med relevant materiale til saker som omhandler Haugaland Næringspark (HNP). Administrerende direktør Gunnar Stakkestad uttaler seg på næringsparkens vegne. Selskapet har kontorer i Haugesund samt kontorer og møtelokaler på Gismarvik.

Pressekontakt: Administrerende direktør Gunnar Stakkestad
Telefon: +47 982 37 052
E-post: gst@haugaland-park.no 

Last ned portrettfoto av Gunnar Stakkestad

Nedlastbare dokumenter og visuelle elementer
Logoer Haugaland Næringspark
Kart, dokumenter og illustrasjoner tilknyttet regulering HNP
Bildebank for Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark i media
Næringsparken på Gismarvik blir med jevne mellomrom omtalt av lokale, regionale og nasjonale medier. Se utvalge artikler og reportasjer under Aktuelt om næringsparken

Sagt om Haugaland Næringspark
"Haugaland Næringspark er selve juvelen for den fremtidige næringsutviklingen i vår region" .
Egil Severeide, administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening

"Med et areal på over 5000 dekar vil Haugaland Næringspark bli en av landets største industri- og næringparker. Vi er strategisk plassert mellom Bergen og Stavanger tett opp til Nordsjøbassenget. Kårstø, Europas største gassforedlingsanlegg er nærmeste nabo. Her kan vi tilby et konkurransekraftig lokaliseringsalternativ for morgendagens industri og næringsliv" .
Gunnar Stakkestad, administrerende direktør Haugaland Næringspark

"
Med de veiløsninger som kommer, blir transportkorridoren gjennom Haugesundregionen den raskeste enten man skal nordover, sørover eller østover. Det vil plassere det enorme industriområdet på Gismarvik i Tysvær midt i smørøyet for en nasjonal næringsutvikling – strategisk posisjonert i forhold til både vei, båt og fly". 
Hallvard Ween, regionsdirektør NHO Rogaland