Vår visjon er å være «et lokomotiv for fremtidig vekst og verdiskapning på Vestlandet», og slagordet «Ressurser i samspill» skal være retningsgivende for måten å tenke på.

Energi og miljø
Næringsparken på Gismarvik skal være miljøfokusert og kunne tilby fleksible energiløsninger med tilgang til el-kraft, naturgass samt andre fornybare energiformer. I denne sammenheng er det planer om miljøanlegg for levering av damp og vannbåren varme i parken.

Det legges stor vekt på å finne aktører som kan nytte hverandres overskuddsenergi. Vårt mål er å være i fremste rekke når det gjelder utnyttelse av hverandres ressurser, kombinert med den mest moderne renseteknologien som finnes. Ved å danne faglige klynger og verdikjeder, kan vi nå disse målsettingene.

Sikkerhet og sikring
Haugaland Næringspark skal alltid være oppgradert og forberedt på de sikkerhetsmessige utfordringer som kan oppstå under arbeidet med å utvikle næringsparken på Gismarvik. Så langt har alle aktiviteter blitt utført uten en eneste fraværsskade. Det er vi stolt over.

Gismarvik Havn er en ISPS-sertifisert havn, og det legges stor vekt på å utvikle gode rutiner og systemer for å ivareta sikkerhet og sikring i forbindelse med all havneaktivitet.

Fremtid
Fremtiden bygges nå i Haugesundregionen! Bli med og sett standarden sammen med oss! Vi tilrettelegger for å utvikle kunnskaps- og kompetansebasert industri som går i takt med en moderne utvikling. Sammen skal vi skape grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling for kommende generasjoner.