Norge og Vestlandet har en strategisk plassering langs Nordsjøen, med lange tradisjoner og kontakt til kontinentet. Gismarvik ligger rett nord for Stavanger, og her bygges nå en av landets største industri- og næringsparker på hele 5000 dekar. Parken har eget havneanlegg med dypvannskai og kan tilby effektive logistikkløsninger knyttet til kombinasjonen vei, sjø og luft. Veiene i næringsparken er dimensjonert for industri- og spesialtransport.

Med åpningen av T-forbindelsen høsten 2013, ligger næringsparken på Gismarvik nå helt sentralt i Haugesundregionen, bare 10 minutters kjøring fra Hydro Karmøy og vel 15 minutter fra Haugesund sentrum og Haugesund Lufthavn, Karmøy. Når Rogfast står ferdig i 2023, vil kjøretiden til Stavanger reduseres til 45 minutter. Ny og forbedret trasé langs E 134 til Oslo vil i tillegg forkorte kjøretiden østover betydelig – det samme til Bergen og videre nordover når Hordfast etter hvert er på plass. Næringsparken på Gismarvik vil da få en unik beliggenhet i nasjonal sammenheng.

Energi og miljø
Næringsparken på Gismarvik skal være miljøfokusert og kunne tilby fleksible energiløsninger med tilgang til el-kraft, naturgass samt andre fornybare energiformer. I denne sammenheng er det planer om miljøanlegg for levering av damp og vannbåren varme i parken.

Det legges stor vekt på å finne aktører som kan nytte hverandres overskuddsenergi. Vårt mål er å være i fremste rekke når det gjelder utnyttelse av hverandres ressurser, kombinert med den mest moderne renseteknologien som finnes. Ved å danne faglige klynger og verdikjeder, kan vi nå disse målsettingene.

Sikkerhet og sikring
Haugaland Næringspark skal alltid være oppgradert og forberedt på de sikkerhetsmessige utfordringer som kan oppstå under arbeidet med å utvikle næringsparken på Gismarvik. Så langt har alle aktiviteter blitt utført uten en eneste fraværsskade. Det er vi stolt over.

Gismarvik Havn er en ISPS-sertifisert havn, og det legges stor vekt på å utvikle gode rutiner og systemer for å ivareta sikkerhet og sikring i forbindelse med all havneaktivitet.

Status
Delområde 1 i Haugaland Næringspark ligger nært opp til E39 og T-forbindelsen. Området på 850 dekar er regulert for industri og næring. Utbyggingen startet i 2010 og tomtesalget er i gang. Tomtene leveres grovplanerte med tilgang til nødvendig infrastruktur. Størrelse avklares etter behov.

Etablering av sekundær infrastruktur (VVA fram til tomter i delområde 1 ved T-forbindelsen) er påbegynt, og vil utvikles etter behov.